Acasă

screener-clipart-calendar
ADUNAREA GENERALĂ 2016 (AG 2016) a Organizaţiei Naţionale “Cercetaşii României” (ONCR) se întruneşte în data de 16 aprilie, la Biblioteca Națională a României, București.
AG este un context ce ne permite clarificare și decizie cu privire la subiectele de pe OZ, și, totodată, asumarea următorului pas de dezvoltare a mișcării cercetășești în România – aprobarea Strategiei 2023 a ONCR.
În acest an, cu ocazia Adunării Generale avem onoarea și bucuria de a-i avea alături de noi pe dl João P. Armando Gonçalves, președintele Comitetului Mondial al Organizației Mondiale a Mișcării Scout (OMMS), pe dl Kevin Camilleri, membru Comitetul European al OMMS (persoană de contact pentru ONCR) și pe dl Radu Stinghe, Director Adjunct al Biroului Regional European OMMS.
Pe parcursul vizitei în România, delegația internațională va fi prezentă la AG și va avea diverse întâlniri cu membrii organizației, parteneri strategici ai ONCR și mass-media. Această vizită oficială are o deosebită rezonanță pentru Cercetașii României, atât în intern, cât și în extern, motiv pentru care vă recomandăm să fiți alături atât la celebrarea acestui moment, cât și tratarea lui cu seriozitate și implicare.
Canalul oficial de transmitere al informațiilor pentru AG 2016 este www.ag.scout.roOrientativ, puteți consulta mai jos calendarul evenimentului.
3 martie
 • Consiliul Director (CD) convoacă AG 2016 şi publică Ordinea de Zi
 3 – 14 martie
 • Centrele Locale (CL) transmit propuneri și modificări pentru Ordinea de Zi a AG 2016 către Comitetul de organizare la adresa contact@scout.ro
 • CL transmit propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR către Comitetul de Organizare la adresa contact@scout.ro
16 martie 
 • Comitetul de Organizare lansează formularul de candidatură pentru Structurile Naționale ONCR şi comunică Comisia de validare a candidaturilor: un membru CD, un membru CE şi un membru CL
 • Comitetul de Organizare publică propunerile de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR
 • Comitetul de Organizare publică Rapoartele de Activitate ale Structurilor Naționale pentru anul 2015
 • Comitetul de Organizare comunică situația Centrelor Locale cu și fără drept de reprezentare la AG 2016
 • Comitetul de Organizare comunică CL propuse spre desființare în cadrul AG 2016
 • Comitetul de Organizare comunică situația GI care îndeplinesc prevederile statutare de a deveni CL în cadrul AG 2016
 • Comitetul de Organizare lansează Formularul de Înregistrare la AG 2016
16 – 31 martie
 • GI transmit solicitarea pentru a deveni CL în cadrul AG 2016
 • CL transmit solicitarea de obținere a personalităţii juridice + argumente/ acte doveditoare
 • Membrii CL depun candidaturi pentru structurile naţionale ONCR
16 martie – 8 aprilie
 • CL transmit către Comitetul de Organizare formularele de înregistrare la AG 2016
 • CL transmit către Comitetul de Organizare Procesele Verbale AG CL (care are loc conform legislaţiei ONCR anual, în luna martie)
6 aprilie
 • Comitetul de Organizare publică Ordinea de Zi finală AG 2016
 • Comitetul de Organizare publică Comisia de validare a delegațiilor: un reprezentant CD, un reprezentant al Comisiei de Cenzori şi Secretarul CE
 • Comitetul de Organizare informează cu privire la candidaturile primite pentru structurile naţionale
 • Comitetul de Organizare informează cu privire la CL care au solicitat acordul AG 2016 pentru obţinerea personalităţii juridice 
 • Comitetul de Organizare informează cu privire la situaţie GI pentru deveni CL în AG 2016 (respectare prevederi statutare, completare formular de înscriere, situaţie cotizaţie etc.)
8 aprilie
 • Comitetul de Organizare publică lista nominală a delegaților la AG 2016
 • Comitetul de Organizare publică Raportul Anual ONCR 2015
Vă mulţumim!