Anexe la OZ

În următoarea perioadă vom reveni cu documente relevante pentru AG 2016.
 
ACŢIUNI
ANEXE
Prezentare rapoarte Structuri Naţionale
Raport de activitate Consiliul Director 2015
Raport Comitet Executiv 2015
Raport anual ONCR 2015 Ro
Raport anual ONCR 2015 En
Raport Comisia de Cenzori 2015
Prezentare raport Centrul Cercetașesc Nocrich
Raport Centrul Cercetasesc Nocrich – H. C. Habermann 2015
Prezentare raport Scout Shop
Raport activitate Scout Shop 2015
Prezentarea raportului financiar – contabil 2015
Venituri și cheltuieli 2015
Venituri și cheltuieli 2015 corelat cu balanța
Balanta analitica 2015.12
Propunere Buget ONCR 2016
Propunere Buget ONCR 2016
Strategie ONCR 2016 – 2023;
STRATEGIE 2016-2023
Prezentare raport Festivalul Luminii
Raport de activitate Festivalul Luminii 2015
Prezentare raport pregătire Jamboree Națională
Raport progres RoJAM 2.0 17
Propunere schimbare perioadă desfășurare RoJAM 2.0 17;
Argumentare propunere modificare perioadă desfăşurare RoJAM 2.0 17 
Propunere Bugetară 2017
Propunere Buget ONCR 2017
Propunere Buget ONCR 2017 aprobat AG
CENTRE LOCALE – drept de vot, hotărâri privind înființarea și desființarea de centre locale, acordarea personalității juridice
Situație CL pentru drept de vot;
Centre Locale propuse spre desființare AG 2016
Situația GI pentru a deveni CL în AG 2016;
Situație CL care au solicitat votul AG pentru PJ;
 Modificări Statut și Regulament 
PROPUNERI DIN PARTEA CL
R, art.46, (Ședințe CD), CL Sf. Nicolae, București
DOCUMENTE SUPORT:
STATUT ACTUAL ONCR 2015
REGULAMENT ONCR 2004
WOSM_Constitution_EN
Constitutions Guidance
Ordonanta 26_2000
 Readerarea ONCR la Consiliul Tineretului din România
Propunere pentru readerarea ONCR la CTR