Calendar AG

 Orientativ, puteți consulta mai jos calendarul evenimentului.
3 martie
 • Consiliul Director (CD) convoacă AG 2016 şi publică Ordinea de Zi
 3 – 14 martie
 • Centrele Locale (CL) transmit propuneri și modificări pentru Ordinea de Zi a AG 2016 către Comitetul de organizare la adresa contact@scout.ro
 • CL transmit propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR către Comitetul de Organizare la adresa contact@scout.ro
16 martie
 • Comitetul de Organizare lansează formularul de candidatură pentru Structurile Naționale ONCR şi comunică Comisia de validare a candidaturilor: un membru CD, un membru CE şi un membru CL
 • Comitetul de Organizare publică propunerile de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR
 • Comitetul de Organizare publică Rapoartele de Activitate ale Structurilor Naționale pentru anul 2015
 • Comitetul de Organizare comunică situația Centrelor Locale cu și fără drept de reprezentare la AG 2016
 • Comitetul de Organizare comunică CL propuse spre desființare în cadrul AG 2016
 • Comitetul de Organizare comunică situația GI care îndeplinesc prevederile statutare de a deveni CL în cadrul AG 2016
 • Comitetul de Organizare lansează Formularul de Înregistrare la AG 2016
16 – 31 martie
 • GI transmit solicitarea pentru a deveni CL în cadrul AG 2016
 • CL transmit solicitarea de obținere a personalităţii juridice + argumente/ acte doveditoare
 • Membrii CL depun candidaturi pentru structurile naţionale ONCR
16 martie – 8 aprilie
 • CL transmit către Comitetul de Organizare formularele de înregistrare la AG 2016
 • CL transmit către Comitetul de Organizare Procesele Verbale AG CL (care are loc conform legislaţiei ONCR anual, în luna martie)
2 aprilie
 • Comitetul de Organizare publică Ordinea de Zi finală AG 2016
 • Comitetul de Organizare publică Comisia de validare a delegațiilor: un reprezentant CD, un reprezentant al Comisiei de Cenzori şi Secretarul CE
 • Comitetul de Organizare informează cu privire la candidaturile primite pentru structurile naţionale
 • Comitetul de organizare informează cu privire la CL care au solicitat acordul AG 2016 pentru obţinerea personalităţii juridice
8 aprilie
 • Comitetul de Organizare publică lista nominală a delegaților la AG 2016
 • Comitetul de Organizare publică Raportul Anual ONCR 2015
Vă mulţumim!