Înscriere CL pentru PJ

Centrul Local (CL) poate solicita aprobarea obţinerii personalităţii juridice (PJ) ONCR în cadrul AG 2016 prin completarea solicitării online, până pe data de 31 martie. Înainte de a completa, vă rugăm să vă asigurați că îndepliniți condițiile (cf. Statutului și Regulamentului ONCR).
Regulament,  art. 85.(1).Centrele locale pot obţine personalitate juridică ( devenind filiale ), dacă îndeplinesc
următoarele condiţii:
a. centrul local are decizie de înfiinţare de cel puţin un an
b. are un număr de cel puţin 10 lideri şi 50 de cercetaşi
c. are un sediu stabil
d. dovedeşte capacitate de gestiune financiară
e. are putere financiară dovedită prin atragere de fonduri
f. activul patrimonial, alcătuit din aportul în natură sau în bani al asociaţilor, este în valoare de cel puţin
dublul salariului minim pe economie, la data respectivă.
CL care solicită aprobarea obţinerii PJ are obligația de a fi prezent la AG și a susține în fața delegaților timp de maxim 5 minute solicitarea scrisă.
Completarea solicitării pentru obţinerea personalităţii juridice şi aprobarea ei în AG nu atrage implicit dupa sine eliberarea actelor necesare din partea ONCR. În funcție de nevoie, ONCR va spriji demersul inițiat de CL pentru obținerea PJ.