Înscriere la AG

ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA la Adunarea Generală 2016 implică:
  1. Completarea formularului de înregistrare online cu detalii administrative de către fiecare din persoanele participante la Adunarea Generală, până pe data de 8 aprilie 2016;
  2. Completarea și transmiterea scrisorii de mandatare în forma scanată până la data de 8 aprilie 2016 la adresa de email contact@scout.ro (vă rugăm să utilizați pentru titlul emailului: Mandat AG 2016_Nume CL/GI);
     3. Predarea scrisorii de mandatare în original în momentul sosirii la București. 

 

COMISIA DE VALIDARE A DELEGAŢILOR la Adunarea Generală 2016 este alcătuită din:
        Mihaela Ciobanu,                            Ilea-Ferent Norbert-Eusebiu,                         Nadia Savva,
   membru Consiliul Director                 membru Comisia de Cenzori            membru Comitet Executiv 
559632_10203129070862331_7282956611512779332_n
527d185a7317c1.96789783
IMG_0968