Ordinea de Zi

Sesiunea Ordinară a Adunării Generale ONCR va avea loc în perioada 16 aprilie 2016, în Bucureşti. Ordinea de zi include și propunerile primite din partea Consiliului Director.
Ordinea de Zi propusă Adunarea Generală ONCR 2016
 1. Rapoarte de activitate: Consiliul Director, Comitetul Executiv, Comisia Naţională de Cenzori;
 2. Rapoarte de activitate: Centrul Cercetășesc Nocrich – H. C. Habermann, Scout Shop și Proiectul Național Festivalul Luminii 2015;
 3. Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite;
 4. Strategia ONCR 2016 – 2023;
 5. Aprobare Buget de venituri și cheltuieli ONCR 2016 și aprobare Propunere Buget ONCR 2017;
 6. Înființarea și desființarea de Centre Locale, acordarea personalității juridice;
 7. Alegeri pentru completarea Consiliului Director;
 8. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR;
 9. Raport pregătire Jamboree Națională RoJAM 2.0 17;
 10. Schimbare perioadă desfășurare RoJAM 2.0 17;
 11. Aprobare deschidere punct de lucru al SC Ro Scout Shop SRL;
 12. Readerarea ONCR la Consiliul Tineretului din România.

 

Ordinea de Zi aprobată AG 2016
 1. Rapoarte de activitate: Consiliul Director, Comitetul Executiv, Comisia Naţională de Cenzori;
 2. Rapoarte de activitate: Centrul Cercetășesc Nocrich – H. C. Habermann, Scout Shop, Proiectul Național Festivalul Luminii 2015 și Progres pregătire Jamboree Națională RoJAM 2.0 17;
 3. Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite;
 4. Strategie ONCR 2016 – 2023;
 5. Aprobare Buget de venituri și cheltuieli ONCR 2016 și aprobare Propunere Buget ONCR 2017;
 6. Hotărâri privind înființarea și desființarea de Centre Locale, acordarea personalității juridice;
 7. Alegeri pentru completarea Consiliului Director;
 8. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR;
 9. Schimbare perioadă desfășurare RoJAM 2.0 17;
 10. Aprobare deschidere punct de lucru al SC Ro Scout Shop SRL;
 11. Readerare ONCR la Consiliul Tineretului din România;
 12. Modificarea denumirii sucursalelor şi filialelor ONCR conform legislaţiei din România, astfel încât să conţină denumirea Organizaţiei Naţionale “Cercetaşii României”;
 13. Diverse.