Program

PROGRAM ADUNAREA GENERALĂ ONCR

16 aprilie 2016, Biblioteca Națională a României, București

 

 

08.00 – 9.00 Sosirea și înregistrarea participanţilor

09.00 – 09.30 Deschiderea oficială a Adunării Generale

 • Cuvânt Sabin Mureșan, Președintele Organizației Naționale “Cercetașii României” (ONCR);
 • Cuvânt Invitați:
  • João P. Armando Gonçalves, Președintele Comitetului Mondial al Organizației Mondiale a Mișcării Scout (OMMS);
  • Kevin Camilleri, Membru al Comitetului European Scout;
  • Radu Stinghe, Director Adjunct al Biroului Regional European OMMS.

09.30 – 10.30 Sesiunea ordinară de lucru 1

 • Raportul de activitate a Consiliului Director, Comitetului Executiv, Comisiei Naţionale de Cenzori;
 • Raportul de activitate a Centrului Cercetășesc Nocrich – H. C. Habermann;
 • Raportul de activitate a Scout Shop-ului;
 • Raportul de activitate a proiectului național Festivalul Luminii 2015;
 • Raport pregătire Jamboreea Națională RoJAM 2.0 17.

10.30 – 11.00 Pauză de cafea

11.00 – 13.00 Sesiunea ordinară de lucru 2

 • Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite;
 • Viziunea și Direcțiile Strategie ONCR 2016 – 2023;
 • Bugetul de venituri și cheltuieli al ONCR pentru anul 2016;
 • Centre Locale – hotărâri privind înființarea și desființarea de Centre Locale, acordarea personalității juridice.

13.00 – 14.00 – Prânz

14.0 14.00 – 15.30 Sesiunea ordinară de lucru 3

 • Alegeri pentru completarea Consiliului Director;
 • Schimbare perioada desfășurare RoJAM 2.0 17.

15.30 – 16.00 Pauză de cafea

16.00 – 17.30 Sesiunea ordinară de lucru 4

 • Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR;
 • Deschidere Punct de lucru al SC Ro Scout Shop SRL;
 • Readerarea ONCR la Consiliul Tineretului din România (CTR).

18.00 – 20.00 Lansare RoJAM 2.0 17

 

Gata Oricând!